O projektu

Planinska zveza Slovenije v partnerstvu s Cipro Slovenija izvaja projekt Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin. Glavni namen projekta je izboljšati razumevanje in ozaveščenost o možnostih okoljsko-energetskih izboljšav objektov in njihov pozitivni vpliv na kakovost okolja, v katerem živimo. V okviru projekta, ki traja od marca 2017 do novembra 2017 bo potekalo več različnih aktivnosti, za širšo javnost najbolj zanimiva Dan odprtih vrat. Projekt sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.

Planinska zveza Slovenije že od leta 2012 izvaja Svetovalno pisarno za planinska društva, ki je osredotočena predvsem na področje čiščenja odpadne vode in urejanja pitne vode v planinskih kočah. Objekti kot so planinske koče, lovske koče, ribiški domovi in podobni objekti ne dobivajo nobenih dodatnih pomoči s strani države za okoljsko in energetsko izboljšavo teh objektov. V veliko primerih imajo lastniki (povečini so to različne vrste prostovoljnih društev) omejene vire finančnih sredstev za okoljske in energetske posodobitve svojih objektov, včasih pa tudi pomanjkanje znanja o možnostih, saj so nekatere energetske rešitve lahko tudi zelo poceni. Zato želimo s projektom omogočiti boljši dostop informacij za lastnike takih objektov in v prihodnosti finančne spodbude tudi za te vrste objektov. Tako imajo možnost lastniki objektov kot so planinske koče, lovski in ribiški domovi in ostali podobni objekti v času projekta pridobiti brezplačno svetovanje na področjih čiščenja odpadne vode, pitne vode, obnovljivih virih energije in energetski prenove stavb.

Nekatere planinske koče so v zadnjih letih uspele vzorčno urediti določene segmente okoljskih oz. energetskih investicij, ki pomenijo močno zmanjšanje negativnih vplivov teh objektov na okolje. V sklopu projekta bodo tako potekali Dnevi odprtih vrat, kjer bodo predstavljene uspešne okoljske naložbe v planinskih kočah. Potekali bodo 15. julija in 16. septembra 2017 na Domu na Menini planini, Domžalskem domu na Mali planini in Koči na Planini pri Jezeru.

Za lastnike oz. upravljavce objektov kot so planinske koče in objekti ostalih prostovoljnih društev ali zvez bo v okviru projekta septembra 2017 organizirana strokovna ekskurzija na planinsko kočo v Avstriji, kjer si bomo ogledali primer objekta z uspešno izvedenimi okoljsko-energetskimi naložbami. Ob koncu projekta bo z lastniki in upravitelji objektov izvedena tudi delavnica z namenom določitve načinov, kako lahko tako zveze kot država pomaga lastnikom teh objektov za izvedbo čim več okoljsko-energetskih izboljšav na njihovih objektih.

Projekt poleg lastnikov in upravljavcev objektov nagovarja tudi širšo javnost. Dnevi odprtih vrat tako ne bodo namenjeni zgolj lastnikom in upraviteljem objektov kot so planinske koče, ampak širši javnosti. Saj so določene rešitve podobne tudi v gospodinjstvih ali ostalih objektih. Za širšo javnost bomo pripravili tudi informativno-ozaveščevalne publikacije. Dodano pozornost bomo namenili tudi mladim, da se spoznajo tako z vplivi objektov kot so planinske koče na naravno okolje kot z možnimi rešitvami, te vplive čim bolj zmanjšajo. Organizirani bodo strokovni izleti za osnovnošolce in mladino na demonstracijske planinske koče.

Dušan Prašnikar


Zgibanka "Trajnostne naložbe za zeleni vsakdan"


Delavnica: Energetske in okoljske naložbe na objektih za prostočasne dejavnosti


Preglednica za mesečno beleženje podatkov o rabi energije in porabe vode


Zbirka nasvetov za energetsko učinkovitost stavb


Predlog ukrepov za izboljšanje energetske in okoljske učinkovitosti objektov nevladnih organizacij v naravnem okolju


Predlog ukrepov za izboljšanje energetske in okoljske učinkovitosti objektov nevladnih organizacij

Uspešne naložbe

sreda, 20. september 2017

Uspešne okoljske naložbe na dnevu odprtih vrat planinskih koč

Številne slovenske planinske koče so že izvedle raznovrstne energetske in okoljske naložbe, ki v veliki meri zmanjšujejo negativne vplive teh objektov na okolje. V okviru projekta Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin bodo nekatere uspešne naložbe predstavili tudi na dnevu odprtih vrat, ki bo v soboto, 23. septembra, na Domu na Menini planini, Domžalskem domu na Mali planini in Koči na Planini pri Jezeru. Vabljeni!
ekosklad_od_gora_do_dolin_plakatPlaninska zveza Slovenije (PZS) v partnerstvu s Cipro Slovenija izvaja projekt Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin, ki ga sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad. Njegov glavni namen je izboljšati razumevanje in ozaveščenost o možnostih okoljsko-energetskih izboljšav objektov in njihovega pozitivnega vpliva na kakovost okolja, v katerem živimo. V okviru projekta, ki traja od marca do novembra 2017, potekajo različne aktivnosti, za širšo javnost sta najzanimivejša julijski in septembrski dan odprtih vrat.

Kar nam je dan odprtih vrat 16. septembra odplaknil dež, ga ponovimo v soboto, 23. septembra 2017, na naslednjih planinskih kočah:
Vodena predstavitev okoljsko-energetskih naložb v teh planinskih kočah bo ob 11. in 15. uri.

Obiskovalci bodo lahko na dnevu odprtih vrat izvedeli več o značilnostih in učinkih teh naložb. Za te informacije in podatke bodo na voljo predstavniki planinskih društev, ki so lastniki planinskih koč. V največji meri so te naložbe male biološke čistilne naprave, toplotna izolacija fasade in streh, leseno zunanje stavbno pohištvo, pridobivanje elektrike prek obnovljivih virov energije ter manjši ukrepi za zmanjšanje porabe energije in vode. Obiskovalce bodo na kočah pogostili z brezplačnim čajem.

  • Domžalskem domu na Mali planini bo sočasno ob 11. uri predavanje Energenti in preprosti energetski ukrepi v stavbah, namenjeno vsem lastnikom objektov, od planinskih koč do lastnih hiš oz. stanovanj. Po predavanju bo energetski svetovalec mreže ENSVET Patricjo Božič na voljo tudi za vprašanja posameznikov.

  • V Domu na Menini planini bo poseben poudarek na pitni in odpadni vodi. Na voljo bodo strokovnjaki na področju sistemov čiščenja in priprave pitne vode ter na področju čiščenja odpadne vode. V sklopu vodenih ogledov ob 11. in 15. uri bo tudi krajša predstavitev sistemov čiščenja in priprave pitne vode. 

menina_velika_planina_jezero
Dan odprtih vrat planinskih koč 15. julija in 23. septembra 2017 na Domu na Menini planini, Domžalskem domu na Mali planini in Koči na Planini pri Jezeru (foto arhiv PD Gornji Grad, Janko Vodlan in Manca Čujež)

Prijazno vabljeni!

-------------------------
Povezana novica:
Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin

nedelja, 1. oktober 2017

Strokovna ekskurzija PZS na avstrijsko kočo Hochweißsteinhaus v Karnijskih Alpah

Ekskurzija je potekala v okviru projekta Energetsko in učinkoviti objekti od gora do dolin, sofinanciranega s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada. Namenjena je bila ogledu planinske koče, ki je primer dobrega upravljanja z vidika okoljske in energetske učinkovitosti objekta.
Ekskurzije se udeležilo kar nekaj predstavnikov društev, gospodarjev koč in ostalih interesentov. Foto: Mirjana Brumnjak

Ekskurzija je bila namenjena gospodarjem oz. lastnikom objektov za prostočasne dejavnosti, kot so planinske koče, ribiški, lovski, taborniški oz. skavtski domovi. Ekskurzijo sta organizirala PZS in Cipra Slovenija.

Obiskali smo planinsko kočo Hochweisssteinhaus (1868 m) nad dolino Lesachtal v Karnijskih Alpah. Koča je v lasti planinske sekcije Austria iz Dunaja, z njo pa že skoraj 50 let upravlja družina Guggenberger. Guggenbergerjevi imajo z lastnikom koče sklenjeno najemno pogodbo, ki jo podaljšujejo vsako leto za eno leto naprej, strošek najema pa znaša 90 % prihodka nočitev ter 10 % prihodka gostinskih storitev.

Koča je bila zgrajena leta 1927, na zadnje pa je bila obsežneje prenovljena leta 2009. Ohranja se originalni videz koče, a z novo opremljenimi sobami in kuhinjo. Ponuja 56 postelj, tako v sobah kot na skupnih ležiščih. Letno na koči prenoči cca. 3.000 obiskovalcev. Pred šestimi leti so razvili lasten rezervacijski sistem, s katerim so zelo zadovoljni, ter pridobili so certifikata Okolju prijazna planinska koča ter Takega okusa so planine. Oskrbujejo jo s tovorno žičnico na električni pogon.

gk_pzs_eko_objekti_ekskurzija_hoschsteinhaushutte_foto_spela_berlot__2_

Sistem pridobivanja električne energije
V sisteme za pridobivanje električne in toplotne energije so od leta 2009, ko je bila koča obnovljena, vložili že okoli 200.000 €.

Za električno energijo poskrbi 8,4 kW fotovoltaični sistem s paneli na strehi koče, na drvarnici in še na posebnem stojalu. V kletnih prostorih sta na stenah nameščeni dva polnilnika baterij s polnilno napravo, ki uravnava polnjenje in praznjenje baterij tudi v času, ko je koča zaprta. Višek električne energije od sonca v tem času preko električnih grelcev polni zalogovnik vode.
Uporabljajo še agregat za sočasno pridobivanje električne energije in toplote (Blockheizkraftwerk) z nazivno močjo 30 kW ter svinčeve kislinske baterije z napetostjo 48 V in tokom 1.500 Ah.

Z delovanjem agregata niso najbolj zadovoljni. Kot gorivo uporabljajo repično olje, le za zagon in ustavljanje uporabljajo dizelsko gorivo. Poleg dobrih lastnosti (predvsem iz vidika varovanja narave) pa ima repično olje tudi vrsto pomanjkljivosti kot so: manjši učinek kot dizelsko gorivo (agregat proizvede le okoli 16 kW moči), dražje gorivo od dizelskega. Gorivo je tudi izredno korozivno (uničuje medeninaste šobe za vpihavanje), predvsem pa pri temperaturah pod 5 ℃ prične koagulirati in mašiti filtre in šobe. Posledično morajo pozimi, ko koča miruje, vzdrževati v prostoru z agregatom in rezervoarjem repičnim oljem, vzdrževati vsaj minimalno pozitivno temperaturo. To dosežejo z merjenjem temperature in avtomatskim vklopom posebnega dizelskega grelca. Za zimsko vzdrževanje akumulatorjev skrbita še dva regulatorja iz dveh manjših skupin solarnih celic, kar zmanjša občutljivost polnilnega sistema.

Pridobivanje toplote
V kletnih prostorih nameščen 1.000 l zalogovnik za toplo vodo ogrevajo na več načinov. Na strehi imajo nameščenih 6 kolektorjev za toplo vodo s skupno površino 12 m2, izkoriščajo odpadno toploto pri delovanju agregata za proizvodnjo električne energije, izkoriščajo višek toplote iz štedilnikov na drva in plinskega štedilnika v kuhinji, kot že omenjeno pa izkoriščajo tudi viške solarne električne energije.

gk_pzs_eko_objekti_ekskurzija_hoschsteinhaushutte_foto_spela_berlot__4_

Oskrba s pitno vodo
Oskrbniki priznavajo, da imajo izredno srečo, ker je vode iz okolice dovolj za oskrbo koče. Voda prihaja iz podzemnega jezera in ima stalno temperaturo 4,1 ℃ in pretok 2 l/sek. Zato z njo hladijo pivo v sodih ter sodavico. V letih 2009 in 2010 so zaradi težav s fotovoltaiko več večerov preživeli v pomanjkanju elektrike. Zaradi bližnjega vodnega vira so si lahko pomagali z lastno turbino in tako proizvajali dovolj energije za osnovno razsvetljavo.

Ravnanje z odpadno vodo in odpadki
Mala komunalna čistilna naprava, z nazivno močjo 96 PE, je tipa SBR (sekvenčni biološki reaktor). Naprava je pretočna z aktivnim blatom, za vpih zraka pa služi kompresor, ki krmili tudi ventile. Naprava tako deluje brez električnih črpalk. Učinek čiščenja naj bi bil 96 %, blato pa po končani sezoni izpuščajo v 20 m oddaljeno naravno jamo. (?!)

Odpadke ločujejo. Ločene jih z žičnico odpeljejo do avtomobila in naprej v dolino. Za kuhinjske odpadke je v bližini koče nameščen kompostnik.

Povzetek je pripravljen po poročilu, katerega so pripravili Drago Dretnik, Beno Kampuš, Dušan Prašnikar. Celotno besedilo najdete v spodnji prilogi.


PDF Celotno in podrobnejše poročilo ekskurzije

Fotografije: Špela Berlot in Mirjana Brumnjak

Partnerji projekta